Kokemusasiantuntijat

Oman kokemuksen jakamista toisten parhaaksi

Kokemus-asiantuntijat

Hyvinkään Mäntylässä toimii vapaaehtoisia vertaisneuvojia sekä kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijuus on taitoa, joka on kehittynyt pitkällisen henkilökohtaisen kokemuksen ja sisäistyneen tiedon myötä.  He ovat koulutettuja henkilöitä, jotka toimivat Mäntylässä asiakkaiden keskuudessa. Kokemusasiantuntija voi toimia myös ammattilaisen työparina.

Kokemusasiantuntijoiden tai vertaisneuvojien tehtävänä on tukea kuntoutumistasi Mäntylässä. Asiakas saa mahdollisuuden keskustella yhdessä asiasta, josta on yhteistä kokemusta. Kokemusasiantuntija on allekirjoittanut vaitiolo- ja salassapitosopimuksen.

Kokemusasiantuntijalla on tietoa mm. seuraavista palveluista:

Kela

Sosiaalipalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Rikosseuraamustyö

Ryhmätoiminta

TE-palvelut

 

Kokemusasiantuntija voi olla tukenasi ja opastaa sinua oikean palvelun, avun tai tuen piiriin. Hän voi lähteä mukaasi, jos tarvitset apua mm. virastoissa asioimiseen.